ЧУРБАН — ЕТИМОЛОГІЯ

чурба́к «обрубок дерева, коротка колодка» (розм.)

запозичення з російської мови;
р. чурба́к (разом з іншими, пов’язаними з ним словами) загальновизнаної етимології не має;
найбільш прийнятною є гіпотеза про зв’язок із чур(ъ) «межа, рубіж», виділюваним в р. чересчу́р (Желтов ФЗ 4, 1876, 28; КЭСРЯ 491, 497) з давнішою семантикою «дух предка-охоронця»: дерев’яними стовпцями, що символізували предків, позначалися межі земельних володінь;
зіставляється з псл. *čr̥ta «риса» (ЭССЯ 4, 134) і далі з лит. kiáuras «дірявий, діра», kiùrti «ставати дірявим», лтс. caũrs «дірявий», свн. schore «тріщина»;
може бути реконструйоване псл. *čurъ з іє. *keur- «різати»;
у такому разі прийнятне припущення (Младенов РФВ 71, 455) про зв’язок зі щур «пацюк» (як з нічною твариною), пор. укр. пра́щур «прапрадід, предок»;
менш прийнятний погляд про тюркське походження р. чересчу́рчув. tšaruzǝ̂r «безмежно») (Gauthiot MSL 16, 88);
р. [чурба́к, чура́к, чурба́н, чу́рка] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

чу́рба́н
чу́рка «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
*keur- «різати» індоєвропейська
caũrs «дірявий» латиська
kiáuras «дірявий, діра» литовська
*čr̥ta «риса» праслов’янська
*čurъ праслов’янська
чурба́к (разом з іншими, пов’язаними з ним словами) російська
чересчу́р «дух предка-охоронця» російська
чересчу́рчув. tšaruzǝ̂r «безмежно»)(Gauthiot MSL 16, 88) російська
чурба́к російська
schore «тріщина» середньоверхньнімецька
пра́щур «прапрадід, предок» українська
чура́к українська
чурба́н українська
чу́рка «тс.» українська
чур(ъ) «межа, рубіж» ?
kiùrti «ставати дірявим» ?
щур «пацюк» (як з нічною твариною) ?
пра́щур «прапрадід, предок» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України